Wat is het belangrijkste voordeel van een gravimetrische feeder?

Het is voor kunstoffenproducenten waar ook ter wereld essentieel om volledige controle over het productieproces te hebben. Controle is het allerbelangrijkste voordeel dat een uiterst nauwkeurig gravimetrisch vulsysteem van Movacolor biedt. Het systeem biedt u controle ten aanzien van:

Kostenbesparing - Een gravimetrische feeder van Movacolor kan zich al binnen zes maanden terugbetalen. 

Materiaalbesparingen - kunststoffenproducenten kunnen tot 50 procent aan kleurpigmenten besparen.  Het gebruik van een gravimetrische feeder van Movacolor leidt tot minder fouten en afval.

Stabiliteit - De bediening van een gravimetrische feeder van Movacolor garandeert samen met de doseercilinder en de stappenmotor een stabiel proces. Dit betekent minder stilstand en afval.

Functionaliteit -  Het is eenvoudig werken met een Movacolor gravimetrisch vulsysteem. Kleurstoffen kunnen binnen zo'n 60 seconden worden verwisseld (bekijk onderstaande video om het met eigen ogen te zien).

Ontwerp - De gravimetrische feeders van Movacolor zijn solide en eenvoudig te reinigen. Dankzij het modulaire ontwerp zijn ze eenvoudig uit te breiden. U kunt maximaal zes gravimetrische feeders monteren voor het doseren van verschillende additieven.

Online monitoring - Met de MCSmart-software van Movacolor zorgt u voor traceerbaarheid binnen uw productieproces en kunt u met alle Movacolor gravimetrische doseersystemen communiceren voor datalogging, voor het traceren van fouten en voor controle over het proces.

Duurzaamheid - Met een gravimetrische feeder van Movacolor kunt u maalgoed hergebruiken. In sommige gevallen zelfs tot wel 75% van lastig verwerkbaar, niet-geherpelleteerd maalgoed zoals petflesvlokken. Dit leidt tot een minder afval en heeft een positief effect op het milieu.

What is the main advantage of a gravimetric feeder?

Getting full control over your production process is key for plastics producers all over the world. Control is by far the most important advantage for choosing a highly accurate gravimetric feeder of Movacolor. It offers you control in terms of:

 • Cost reduction - A gravimetric feeder of Movacolor can have a return on investment within 6 months.
   
 • Material savings - Plastic producing companies can save up to 50% on colorants. Using a gravimetric feeder of Movacolor reduces faults and waste.
   
 • Stability - The controls of the gravimetric feeder in combination with the dosing cylinder and the stepper motor ensure a stable process. This means less downtime and less waste.
   
 • Functionality - A gravimetric feeder of Movacolor is easy to work with. Colorants can be changed in about 60 seconds (watch the video below to see for yourself).
   
 • Design – The gravimetric feeders of Movacolor are robust and easy to clean. They can be easily upgraded as a result of the modular design. Up to 6 gravimetric feeders can be equipped for dosing different additives.
   
 • Online monitoring - With the MCSmart software of Movacolor you create traceability within your production process and can communicate with all Movacolor gravimetric dosing systems for data logging, quality control, tracing errors and process control.
   
 • Sustainability -  A gravimetric feeder of Movacolor makes the reuse of regrind possible. In some cases even up to 75% with hard to handle non- repelletized regrind like PET bottle flakes. This results in less waste has a positive environmental effect.

Gravimetrische feeder voor het doseren van lage tot hoge hoeveelheden additief

Of er voor uw productieproces voor extrusie, spuitgieten of blaasgieten nu een exact gedoseerde kleine output of een hoge output nodig is, een gravimetrische feeder van Movacolor heeft altijd de beste en nauwkeurigste oplossing. Via de voortdurende meting van het gewichtsverlies kunt u de externe factoren terugdringen die het eindproduct kunnen beïnvloeden.

Welk gravimetrische feeder van Movacolor de beste oplossing heeft voor uw spuitgiet-, blaasgiet- of extrusietoepassing, hangt af van uw productieproces. Het voordeel van de Movacolor-technologie voor gravimetrisch doseren is dat het systeem eenvoudig kan worden aangepast of uitgebreid om te voldoen aan de vereisten van uw persoonlijke productieproces.

Alle gravimetrische feeders van Movacolor zijn gebaseerd op de bewezen en gepatenteerde gravimetrische doseertechnologie van de MCBalance. Het succes van dit in-line precisiedoseringssysteem berust op talloze jaren ervaring met uiteenlopende productietypes in de internationale kunststoffenindustrie.