WE HEBBEN ONS EERSTE GRAVIMETRISCHE VULSYSTEEM OP EEN VAN ONZE HOOFDLIJNEN GEÏNSTALLEERD EN WAREN METEEN VERKOCHT
Testimonials

WE HEBBEN ONS EERSTE GRAVIMETRISCHE VULSYSTEEM OP EEN VAN ONZE HOOFDLIJNEN GEÏNSTALLEERD EN WAREN METEEN VERKOCHT

Over MasterNet

MasterNet is in 1988 opgericht door de familie Hartman en produceert kunststof netten voor de meest uiteenlopende en veeleisende industrieën. Ryan Hartman, Plant & Project Engineer bij MasterNet: "Bij MasterNet geloven we erin dat de productie van netten een vakkundigheid vereist die alleen te bereiken is via praktijkervaring, toewijding en de wil om te slagen. Elke branche die we bedienen, van landbouw tot pluimvee en van auto's tot aquacultuur, heeft unieke leerervaringen opgeleverd. We zetten in op innovatie en investering, en gebruiken deze waardevolle inzichten om onze producten en processen te herzien zodat we ze efficiënter, concurrerender en vooral milieuvriendelijker kunnen maken."

Kleurconsistentie tijdens productiecycli

De productie van hoogwaardige geëxtrudeerde netproducten vereist veel oog voor detail en constante aandacht voor de verwerkingsparameters. "Eén aspect van onze productie dat altijd problemen heeft opgeleverd, is het bereiken van kleurconsistentie tijdens de productiecycli. De meeste van onze machines zijn voorzien van mengers en vulsystemen, maar geen ervan leverde producten met een consistente kleur op. Dus we bleven kleur toevoegen totdat het acceptabel was." 

Instant zichtbaar kwaliteit

"We hebben de huidige technologieën bekeken en besloten dat Movacolor voor ons de beste keuze was. We hebben ons eerste gravimetrische vulsysteem van Movacolor op een van onze hoofdlijnen geïnstalleerd en waren meteen verkocht. We zagen instant resultaat wat betreft de kwaliteit van ons product, en de kleur bleef gedurende de hele productiecyclus consistent. Ze zijn eenvoudig in gebruik en de bediening integreerde naadloos met die van onze productieapparatuur, wat de leercurve aanzienlijk heeft verkort." 

Minder afval en kosteneffectief

Wanneer hem naar de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid wordt gevraagd: "Deze vulsystemen zijn uiterst nauwkeurig in het doseren van kleur en additieven, zodat we nu minder gebruiken. Veel minder. En dat staat gelijk aan hogere kwaliteit en minder afval."   

Bron afbeelding en tekst: Belplas group / MasterNet Ltd

Instant results in quality

"We looked at the current technologies and made the decision that Movacolor was the best choice for us. We installed our first Movacolor gravimetric feeder on one of our main lines and immediately we were hooked. We experienced instant results in the quality of our product and the color was consistent throughout the entire run. They're easy to use and the controls integrated seamlessly with the controls on our production equipment, which really shortened the learning curve." 

Reduce of scrap and cost effective

When asked about the accuracy and repeatability: "These feeders are incredibly accurate in dosing color and additives so now we use less of it. A lot less. And that equates to improved quality and reduced scrap."   

Source image and text: Belplas USA / MasterNet Ltd