Medische toepassingen

De productie van kunststof medische apparatuur vindt plaats via zowel spuitgieten als extrusie. Medische producten moeten aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen omdat er mogelijk levens van afhangen. De dosering van additieven is hierbij heel belangrijk omdat medisch personeel de producten herkent aan zowel de vorm als de kleur.

Gravimetrische, optometrische en volumetrische doseercontrole voor medische apparatuur

Om afwijkingen te voorkomen, eisen de producenten van kunststof medische apparatuur hoogwaardige doseermachines voor de dosering van masterbatch, poeder, maalgoed en vloeistoffen. De units van Movacolor zijn geschikt voor toepassingen in clean rooms, aangezien alle contactonderdelen zijn vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal.

De normen van onze klanten zijn ook onze normen. Een gravimetrisch of volumetrisch doseersysteem van Movacolor biedt maximale controle over de dosering bij het spuitgieten of de extrusie. De doseercilinder waarborgt een constante stroom en wordt aangestuurd door een stappenmotor. De doseersystemen zijn zeer eenvoudig aan te passen of uit te breiden. Movacolor levert voor alle gravimetrische units monitoringsoftware (MCSmart) waarmee u alle informatie over het doseerproces in uw computer kunt opslaan en zo het volledige productieproces kunt volgen.

Productoverzicht gravimetrische en volumetrische doseerunits Movacolor

Movacolor ontwikkelt en verhandelt gravimetrische doseersystemen voor de productie van medische apparatuur:

Movacolor ontwikkelt en verhandelt optometrische doseerunits voor de productie van medische producten:

Movacolor ontwikkelt en verhandelt volumetrische doseerunits voor de productie van medische producten:

Veelgestelde vragen en interessante links

Medical applications

Medical plastic products are produced by both injection molding and extrusion. Medical products must meet the highest quality standards because lives may depend on them. Additive dosing is an important part of the production process because medical personnel recognize the parts by both form ánd color.

Gravimetric, optometric and volumetric dosing control for medical appliances

 To eliminate variations, producers of medical plastic products demand high quality dosing machines for dosing masterbatch, powder, regrind and liquids. Movacolor equipment can be used in clean room applications as all contact parts are made of high grade stainless steel.

Our customers’ standards are our standards. A Movacolor gravimetric or volumetric dosage system offers optimum control over the dosing process in injection molding or extrusion. The dosing cylinder ensures a steady flow and is driven by a stepper motor. Upgrading or adjusting the dosing systems is quite easy. For all gravimetric units, Movacolor supplies monitoring software (MCSmart) which enables you to store all dosing process information in your computer to ensure full traceability of your production process.

Product line Movacolor gravimetric en volumetric dosing units

Movacolor develops and markets gravimetric dosing systems for medical parts production:

Movacolor develops and markets optometric dosing units for medical parts production:

Movacolor develops and markets volumetric dosing units for medical parts production:

FAQ's and interesting links